سامان زندیانی

سامان زندیانی

سلام
سامان هستم، از نوع زندیانی!
تا اطلاع ثانوی جزو موجودات زنده کره زمین هستم.👻
سال‌هاست که در غرب زندگی می‌کنم. غرب ایران منظورمه.😎
اهل کردستانم. روزگارم بد نیست. تکه نانی دارم  …

یک دهه شصتی تیپیکال (معمولی) هستم که در ابتدا قصد داشت دنیا را تغییر دهد اما موفق نشد. ….

ادامه درباره من …